Jag har börjat på Senab i Helsingborg

Jag har börjat på Senab i Helsingborg,
ni kan nå mig på tfnnr 076-553 53 45